5. Beoordeling

Onderdeel Onvoldoende
(0 punten)
Voldoende
(2 punten)
Goed
(4 punten)
Hoeveel woorden? minder dan 450 woorden of meer dan 650 woorden tussen de 450 en 500 woorden of tussen de 600 en 650 woorden tussen de 500 en 600 woorden
Komen er drie goden in voor? nee, minder dan 3 goden komen in het verhaal voor ja, drie goden worden in ieder geval genoemd ja, drie goden hebben een duidelijke rol in het verhaal
Zit er een verandering in het verhaal?
Wordt er een verklaring gegeven?
Nee, er zit geen verandering of verklaring in het verhaal. Ja, maar niet duidelijk of niet volledig Ja, dit is het onderwerp van het verhaal
Laat het verhaal aan een klasgenoot lezen.
Is het duidelijk?
Nee, de klasgenoot heeft de maker nodig om het verhaal te begrijpen Ja, de klasgenoot begrijpt waar het over gaat maar heeft er wel een paar vragen over Ja, de klasgenoot begrijpt waar het verhaal over gaat
Laat de zelfgemaakte illustratie zien waar het verhaal over gaat? Nee, er is geen illustratie of de illustratie staat los van het verhaal. Ja, de illustratie past er wel bij maar laat niet de kern van het verhaal zien Ja, je ziet de hoofdpersoon/ gebeurtenis in de illustratie


20 punten zeer goed
15 - 19 punten goed
11 -14 punten ruim voldoende
10 punten voldoende
0 - 9 punten onvoldoende