Romeinse Goden

webkwestie - webquest

Beoordeling

Hieronder zie je waar op gelet wordt als je je werk inlevert.

Onderdeel

Onvoldoende

(0 punten)

Voldoende

(2 punten)

Goed

(4 punten)

Hoeveel woorden?

minder dan 450 woorden of meer dan 650 woorden

tussen de 450 en 500 woorden of tussen de 600 en 650 woorden

tussen de 500 en 600 woorden

Komen er drie goden in voor?

nee, minder dan 3 goden komen in het verhaal voor

ja, drie goden worden in ieder geval genoemd

ja, drie goden hebben een duidelijke rol in het verhaal

Zit er een verandering in het verhaal?

Wordt er een verklaring gegeven?

Nee, er zit geen verandering of verklaring in het verhaal.

Ja, maar niet duidelijk of niet volledig

Ja, dit is het onderwerp van het verhaal

Laat het verhaal aan een klasgenoot lezen.

Is het duidelijk?

Nee, de klasgenoot heeft de maker nodig om het verhaal te begrijpen

Ja, de klasgenoot begrijpt waar het over gaat maar heeft er wel een paar vragen over

Ja, de klasgenoot begrijpt waar het verhaal over gaat

Laat de zelfgemaakte illustratie zien waar het verhaal over gaat?

Nee, er is geen illustratie of de illustratie staat los van het verhaal.

Ja, de illustratie past er wel bij maar laat niet de kern van het verhaal zien

Ja, je ziet de hoofdpersoon/ gebeurtenis in de illustratie

  • 20 punten: zeer goed

  • 15 - 19 punten: goed

  • 11 -14 punten: ruim voldoende

  • 10 punten: voldoende

  • 0 - 9 punten: onvoldoende