Romeinse Goden

webkwestie - webquest

Terugblik

Als je verhaal af is, lever je hem in bij je juf of meester. Je juf of meester zal bepalen of jij je een echte leerling van Ovidius mag noemen! Misschien mag je je verhaal voorlezen aan de klas, of wordt er een tentoonstelling ingericht met alle verhalen!

Wist je trouwens dat je door deze webquest een heleboel hebt geleerd?

  • Je weet nu wie Ovidius was en wat hij deed.

  • Je hebt een heleboel nieuwe woorden geleerd, zoals 'mythe' en 'metamorfose'.

  • Je kunt informatie van het internet halen en gebruiken.

  • Je kent negen belangrijke goden.

  • Je kunt de negen belangrijke goden in een stamboom zetten.

  • Je weet dat Ovidius in één van zijn boeken veranderingen of verklaringen beschreef .

  • Je weet van vier van zijn verhalen welke verandering of verklaring erin zit.

  • Je weet dat plaatjes een belangrijk gedeelte uit het verhaal kunnen laten zien.

  • Je kan zelf een mythe schrijven met een verandering of verklaring erin.

  • Je kunt bij je verhaal een passende tekening maken.

  • Je kunt een duidelijk verhaal schrijven, dat een klasgenoot kan begrijpen.