Romeinse Goden

webkwestie - webquest

Leerkracht

 • Titel: Romeinse Goden

 • Onderwerp: Romeinse goden volgens Ovidius

 • Schooltype: Basisonderwijs / HAVO-VWO

 • Groep 8 / Klas 1-2-3

 • Vakgebieden: Geschiedenis, KCV, Klassieke Talen

 • Uitvoering door: Individueel

 • Tijdsinvestering: 2 uur

 • Opbrengst: Een verhaal en een aantal werkbladen met opdrachten

 • Leerpunten:

   • Met deze webquest laat je leerlingen kennismaken met de Griekse goden en bijbehorende verhalen.

   • De leerlingen verzamelen via het internet informatie en verwerken die in verschillende opdrachten.

   • In de slotopdracht verwerken de leerlingen alles wat ze geleerd hebben in een verhaal.

 • Extra materialen: n.v.t.

 • WebQuestmakers: Merel Sprong, Suzanne Scholte, Robyn de Groot, Nelleke van de Wetering, Rinke Nota (aangepast door John Demmers).

Doel

Met deze webquest laat je leerlingen kennismaken met de Griekse goden en bijbehorende verhalen. De leerlingen verzamelen via het internet informatie en verwerken die in verschillende opdrachten. In de slotopdracht verwerken de leerlingen alles wat ze geleerd hebben in een verhaal.

De geschiedenis van de Griekse goden en taalvaardigheden vullen elkaar aan.

De webquest stelt leerlingen in staat om zelfstandig aan het werk te gaan.

Rol van de leerlingen

De rol van de leerlingen is die van de leerling van Ovidius. In die rol doen zij voor Ovidius onderzoek naar verschillende goden en bijbehorende eigenschappen en verhalen. De slotopdracht vraagt van de leerlingen om als leerling van Ovidius een verhaal te schrijven zoals meester Ovidius dat gedaan zou hebben.

Materialen

Voor het maken van de opdrachten is uiteraard een computer met internetaansluiting nodig. De verschillende links die gebruikt worden voor het oplossen van de opdrachten zijn gecontroleerd op ongewenste zaken. Zo worden leerlingen alleen geconfronteerd met de informatie die ze nodig hebben en niet met allerlei advertenties.

Bij de webquest horen ook verschillende werkbladen. Deze kunnen vooraf aan de leerlingen gegeven worden. Hiervoor is dus een printer nodig. Verder hebben de leerlingen een pen, kleurpotloden en papier nodig voor de slotopdracht. Het verhaal kan ook op de computer getypt worden.

Koppeling wereldoriëntatie en taal

Met de kennis die de leerlingen opdoen met het maken van de opdrachten, verwerven zij er ook een aantal nieuwe woorden bij. Hun woordenschat wordt uitgebreid, woorden als metamorfose en mythe krijgen meer betekenis. In de korte opdrachten krijgen de leerlingen de betekenis van een aantal woorden te horen. In de slotopdracht hebben de leerlingen de kennis om die woorden te gebruiken.

Verder worden de vaardigheden om een verhaal te schrijven geoefend en moeten de leerlingen veel lezen om de opdrachten te kunnen maken.

Suggesties voor verwerking

Nadat de leerlingen de webquest tot een goed einde hebben gebracht, kunt u als leerkracht kiezen voor een verdere verwerking. Door een verwerking krijgen de kinderen het idee dat hun inzet wordt gewaardeerd. Hieronder staan enkele suggesties:

  • Laat de leerlingen hun verhalen aan elkaar of aan de hele klas voorlezen. Dit stimuleert tevens de taalvaardigheden.

  • Hang de verhalen op in de klas, zo komen ook de illustraties tot hun recht. Eventueel kunnen ze ook opgehangen worden in de gang, zodat ook ouders de verhalen kunnen lezen.

  • Houd een gesprek met de leerlingen over het proces: wat vonden ze moeilijk, makkelijk, leuk, minder leuk? Deze ervaringen kunnen gebruikt worden voor een volgende keer dat er met de webquest wordt gewerkt.